ใกล้ถึงบั้นปลายชีวิตโกธรให้น้อยลงเถอะ แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุข

thumbnail

คนเรา…

การมีชีวิตอยู่ ก็ต้องเหนื่อยล้า ตลอดชีวิต

ลำบากทั้งชีวิต ยุ่งมา ตลอดชีวิต

“เงิน” หามาเท่าไหร่ ก็ตามนั้น

“สมบัติ” ต้องมีเท่าไหร่ถึง จะนับว่ามาก

ภูเขาแห่งเงินทอง แลกความปลอดภัยมาไม่ได้

สมบัติล้ำค่าบนโลกหายาก แต่ สุ ข ภ า พ ที่ดี หาซื้อไม่ได้

ใช้จ่ายอดออม ตอนแก่กลับไม่มีใครมาดูแล

ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ท้ายที่สุดความสุขก็ว่างเปล่า เมื่อหิว ก็กิน ง่วงก็ไปนอน

เมื่อคิดปลง ทั้งชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น

ตอนมีชีวิต ไม่กล้าใช้เงิน ก็กลายเป็นแค่ กระดาษเปล่า

ทั้งชีวิตนี้…หากคิดให้ตก ทุกอย่างก็ไม่สำคัญแล้ว

สิ่งที่ไม่ได้มา ปล่อยมื อและอวยพร

สิ่งที่ขอไม่ได้ ก็มองเป็นเพียงแค่ควันหมอก

ไม่จำเป็นต้องไปพัวพัน รั้งจะทำให้คน เ ก ลี ย ด

ไม่จำเป็นต้องดิ้นรน รั้งจะทำให้คนรำคาญ

“สรรพสิ่ง” เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

“เงินทอง” เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการใช้จ่าย

“บ้าน” เป็นที่อยู่ อาศัย

“รถยนต์” เป็นการคมนาคม ขนส่ง

ไม่ว่าส ร รพสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งดีที่สุดหรือไม่

ขอให้หวงแค่ “ใบหน้า” ของคนในครอบครัวมี “รอยยิ้ม” หรือไม่ก็พอ

คิดให้ทะลุ มองให้ไกล เรียบง่ายนิด สับสนหน่อย เบิกบาน อยู่อย่างมีความสุข

คนคนหนึ่งจะเดินได้ไกลแค่ไหน “กุญแจสำคัญ” คือใครจะเดินเคียงข้างคุณ หนทางข้างหน้า ฉันจะเดินเคียงข้างกับคุณเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา Liekr

Back To Top