แชร์ไปก็ได้จ้า

วิธีง่ายๆ เคล็ดไม่ลับกับการปลูกผักคะน้า ให้ต้นอวบใหญ่ และระยะการเก็บผลผลิต

วิธีปลูกผักคะน้า ให้ต้นอวบใหญ่ และเคล็ดลับการเก็บผลผลิต

การเตรียมดินปลูก

เนื่องจากคะน้าเป็นผัก ร า ก ตื้น จึงควรขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 ซม ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน

นำบุ๋ยคอก ผสมให้เข้ากับดิน ทั้งนี้เพื่อ ป รั บป รุ ง สภาพทางกาย ภาพ และเพิ่มความอุดม ส ม บู ร ณ์ ของดิน

พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะการปลูกแบบหว่านโดยตรงลงใน แ ป ล ง เพื่อมิให้เมล็ด ตก ลึ ก ล งไปในดิน เพราะจะไม่งอก หรืองอก ย า ก มาก ถ้าดินเป็น ก ร ด ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับปรุงดิน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

วิธีการปลูก

หลังจากเตรียมดินแล้ว นิยมหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกโดยตรง หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง ให้เมล็ดห่างกันประมาณ 2-3 ซม.
ใช้ดินผสม หว่านกลบเมล็ดให้หนาประมาณ 0.6-1 ซม. เพื่อเก็บ รั ก ษ า ความชื้นให้เมล็ด และป้อง กั น เมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจายคลุมด้วยฟางบางๆ รดน้ำให้ทั่วถึง และสม่ำเสมอ ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน

หลังจากคะน้างอกแล้วประมาณ 20 วัน ให้เลือก ถอนต้นที่ไม่ ส ม บู ร ณ์ ออก ระหว่างต้นไว้ประมาณ 10 ซม. ซึ่งต้นอ่อนของคะน้า ในวัยนี้เมื่อเด็ด ร า ก ออกแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายได้
เมื่ออายุได้ประมาณ 30 วัน จึงทำการ ถ อ น แยกครั้งที่ 2 โดยให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 ซม.
ต้นคะน้าที่ถ อนแยกออกมา ตั ด ร า ก ออกแล้วส่งจำหน่าย ตลาดเป็นยอดผักได้เช่นกัน ซึ่งผู้บริโภคนิยม

หลังจากปลูกคะน้าอายุได้ 45 วัน ซึ่งเป็นระยะที่คะน้าโตเต็มที่ เป็นระยะที่ตลาดชอบมาก

อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะ