กลัวเปียกอย่าเดินตากฝน เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำนินทา

thumbnail

กลัวเปียกอย่าเดินตากฝน เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำนินทา
ท่านเคยได้รับการสรรเสริญไหมและ เคยถูกนินทาไหม รวมถึงเคยถูกด่าไหม เป็นเรื่องประจำเลยสำหรับบางคน พระท่านให้คติประจำใจ เอาไว้เตือนตนเอง อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำนินทา อีกบทหนึ่งอาตมาเขียนเอาไว้

ถูกชมก็เข้าท่า ถูกด่าก็ไม่เ ล ว ตอนเป็นเด็กเคยอ่านเจอบทหนึ่ง เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่า จะทำดีทำบ้าเขาด่าหมด ถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่ ค ด ทำเลี้ยวลดเขาก็ ด่ า ว่าไม่ตรง ทุ่มเททำดี ทั้งคืน ทั้งวันคนยังด่ า ว่าสร้างภาพ ทำดียังถูกด่า ทำชั่ วมันจะขนาดไหน นี่ละคือมนุษย์ อย่าไปถือสาหาความกับปากคน

อยู่ในโลกต้องยอมรับเวลาที่ถูกตำหนิ พระพุทธองค์ เคยถูกผู้หญิงคนนึ่ง จ้างม็อบมาด่าถูกรุม ด่า 7 วัน 7 คืน พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เราหนีกันเถิด พระพุทธเจ้าทรงถามว่า เธอจะให้หนีไปไหนละ อานนท์ พระอานนท์กราบทูลตอบว่า ไปเมืองที่เขาไม่ด่า

พระพุทธเจ้าตรัสว่า หากหนีไปเมืองอื่น แล้วเขายังด่าอยู่จะว่าอย่างไร ก็หนีไปอีกเมืองหนึ่ง แล้วถ้าเมืองนั้นเขายังด่าอยู่ เ ล่ า จะไปไหน ก็หนีไปอีกเมืองอื่นถัดไปเรื่อยๆสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อานนท์ ไม่มีหรอกที่ที่คนไม่ด่า เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้ว จงยอมรับ เ สี ย การถูกชม ถูก ด่ า เป็นของสามัญ มนุษย์เมื่อเกิดมาบนโลก

เปรียบเสมือนช้างศึกหยั่งลงสู่ ส ง ค ร า ม ต้องพร้อมที่จะยอมรับห อ ก ด า บ ปื น ศาสตราวุธทั้งห ล า ย ที่ จะพุ่งมาจากทั่วทุก ส า ร ทิศ ช้างศึกไม่หวั่นไม่เกรงฉันใด เราเกิดมาเป็นคน อย่าหวั่น อย่าเกรงต่อคำชม คำ ด่ าฉันนั้น

สุดท้ายเมื่อครบ 7 วัน ม็อบนั้นก็เฉาไป หมดสภาพไปเอง นี่คือวิธี เ อ า ชนะคำ ด่ าของพระพุทธเจ้า เวลาท่านทั้งหลายถูก ด่ า จงบอกตัวเองเสมอว่า ขนาดพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความดี ยังทรงถูกตำหนิ แล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์

ซึ่งกระดำกระ ด่ า งอย่างเรา จะไม่ถูก ด่ าบ้างละ พอคิดได้แบบนี้ เราก็จะสบายใจ..!! บางคนนะเมื่อถูก ด่ า ทีนึง ก็ แ ค้ น ไป 3 วัน 7 วัน พอถูกชมก็ตัวลอย ไม่ติดฟื้น ถูกชมก็ฟู ถูก ด่ า ก็แฟบ แสดงว่าเรายังอ่อนต่อโลกมาก ให้ไปฝึกมาใหม่นะ

ที่มา  chit-in

Back To Top